Produkter

product image
RECO Ensiduk i Butylgummi

Pga gasskonsentrasjonen, må oppholdet under tildekking av fôrmassene være kortest mulig. Gasskonsentrasjonen dannes på meget kort tid. RECO Ensiduk er rask å legge og gir forsvarlig tetting.

RECO Ensiduk er produsert i Butylgummi i 0,75mm tykkelse. Vekten er ca 1000g/m2.


Ensiduken er formet som en sirkel eller firkant, tilpasset den enkelte silo. Ensiduken har 1m større diameter enn siloen. Dette gir ca 50cm høy duk-kant som danner naturlige folder langs siloveggen. (se ill.).

RECO Ensiduk leveres til alle typer tårnsiloer i standard størrelse med 1,0m intervaller. For firkant og plansiloer, på bestilling etter oppgitte mål.
Tåler belastning av mannskap.

Bruksanvisning:
Etter avsluttende kjøring, legges RECO Ensiduk stramt over graset.
Overskytende duk strekkes oppover siloveggen og formes i folder

RECO Ensiduk gir sikker ensilering, forenkler arbeidet i siloen og er tidsbesparende.

NB! Gå ikke ned i siloen før god utlufting er foretatt (ventilator) 

« Tilbake


  • x
  • x