Produkter

product image
Spaltegulv i tre til kalver

Spaltegulvet er dimensjonert for kalver opp til 200kg.
Ved dimensjonering er det beregnet at halvparten av kalvene står med forbeina eller bakbeina på samme spalteplank, f.eks. ved fôrbrettet. Spalteplanken vil da bli utsatt for en vertikal vekt på 1,25kN pr. m. I tillegg er det beregnet en horisontal last på 0,63kN pr. m ved at kalvene presser mot fôrhekken.

For fritt opplagt spalteplank vil horisontal utbøyning kunne bli så stor at det er fare for at beina på kalvene kan sette seg fast. Horisontal utbøyning blir derfor begrensning for hvor lange spenn som er aktuelle.

For å hindre utbøyning kan det legges klosser mellom alle plankene slik at horisontale krefter fordeles på mange planker eller overføres til betongdekke. I tabellen vises det til aktuelle spalteplankdimensjoner når det monteres klosser for hver 60cm.

Det vil i mange tilfeller være mer fornuftig å legge et bjelkelag med 60cm avstand og så legge spaltegulvet oppå dette.

 

Dimensjoner på spalteplank i tre for kalver opptil 200kg levendevekt.

Spenn, m

1,8

2,1

2,4

2,7

3,0

33

3,6

Fritt opplagt

73x98
98x73

73x123
98x98

73x148*
98x123

98x148*
 

 

 

 

Med avstands klosser
c c 60cm

73x73

98x73

73x98

98x73

73x98

98x98

73x123

98x98

73x123

98x123

73x148

98x123

73x173

98x148

Bjelkelag
c c
60cm

48x123

48x148

48x173

48x173

48x198

73x173

73x198

* Sideveis utbøyning på 5,2mm

« Tilbake


  • x
  • x