Produkter

product image
Monteringsveiledning RECO Silopose

Utstyr for montering:

 • Minst to solide stiger med tilstrekkelig høyde. Stigebena bandasjeres for å beskytte bunnduken under monteringen.
 • Hammer, kniv og skralle med13mm pipe eller fastnøkkel.
 • Elektrisk drill. 10mm murbor for betong. 6mm bor for tre.
 • 10 – 12mm tauverk for å heise opp siloposen. Har du blokker/trinser festet til toppen av siloen som tauverket kan løpe i, går heisingen lettere.
 • Som ”verktøykasse” under monteringen, anbefales solid plastbøtte.


Før montering av siloposen:

 • Skarpe ujevnheter fjernes, både på veggen og i bunnen.
 • Ved avløp i bunnen, monter slukarrangement.
 • Ved gjennomføring i veggen (pumpe), bor hull fra innsiden på fastsatt sted. Bruk 35mm bor.
 • Fei silobunnen helt ren.
 • Legg på underlagsfilten. Hele bunnflaten skal være dekket. Skjær til med kniv.


Montering i betongsilo
Fir siloposen nes i siloen. Brett ut og fordel duken. Siloposen har grå evt. hvit bunn. Du finner derfor lett overgangen mellom vegg og bunn. Heisetauene, 6-8stk, henger ned fra silotoppen, fordelt på omkretsen. Fest tauene i plastmaljene. Oppheisingen foregår lettest ved at en mann står nede i siloen, 2-3 mann på toppen av siloen. Start heisingen og heis jevnt siloen rundt og knyt med ”slippestikk”.
Heis ikke siloposen høyere opp enn at bunndelen ligger på silobunnen.
Heisetauene gjør det også lett å regulere høyden på siloposen under monteringen.

To stiger fires ned i siloen og stigehøyden reguleres. Stigene må gå høyere enn festestedet. Stigene settes inntil hverandre. Ta med ”verktøykassen” som festes til en av stigene i monteringshøyde. Monteringsarbeidet krever to mann. Begynn monteringen ved vertikal sveiseskjøt. Her finner du åpning i løpegang for festeskinner.
Skyv skinna inn i løpegangen. Før første skinne festes til siloveggen, kontroller og juster høyden på siloposen. Sveiseskjøten mellom veggen og bunnen i siloposen skal ligge i overgangen mellom veggen og bunnen i siloen.

Hvis silobunnen ikke er i vater, ta utgangspunkt i laveste nivå. Føl deg fram til første hull i skinna og bor gjennom duken og 30mm inn i betongen. Lengden på slagankeret er 30mm.
Dybdemåleren på drillen stilles inn til 36mm (6mm tillegg forsyrefast skive, festeskinne og duk).

Bruk den tykke enden av slagdoren til hjelp for å få ført slagankeret helt inn i hullet. Bruk om nødvendig hammer. Snu slagdoren og stikk den spisse enden inn i ankeret og ekspander med 4-5 kraftige hammerslag. Sett i skrue med skive. Før du strammer til skruen, kontroller med vater. Hver skinne har fire hull. Når første skinne er festet, flytt stigene til neste ”røfte”. Merk av på løpegangen hvor langt neste skinne kommer. Gjør et 5-6cm vertikalt snitt med kniv, og skyv skinna mot den foregående. Fortsett slik siloen rundt.

Tommelfingerregel:
Naturlig slett dukflate nedover på siloposen indikerer at opphengstedet er i vater.

Avslutt festingen.
Siloposen har en prosentvis større omkrets enn siloen. På den overskytende delen av duken lager du et naturlig legg som brettes inn.
Om nødvendig kapp skinne og bor opp ekstra hull. Legget blir klemt fast under siste skinne.

Montering i tresilo:
Fremgangsmåten for montering i tresilo er den samme som i betongsilo. I stedet for slagankere, brukes 6x40mm syrefaste franske treskruer med skiver.

Avløp Bunn:
Strekk ut bunnduken slettest mulig.
Ved avløpet klippes hull for gjengepartiet på tankgjennomføringen.
Legg en fyldig fuge med pvc-lim mellom bunnduken og pakningen. Ved bruk av limtube unngås søl av lim på gjengepartiet. Limet skal være fuktig ved sammenskruingen.
Trykk på plass plastflensen og skru til.

Ved å smøre gjengepartiet med olje eller fett, oppnås bedre tilstramming. Bruk rørtang.
Legg på sil, grovmasket nederst og plasser trerister eller paller.

Gjennomføring i Vegg
Skal pressafta pumpes opp i rør inne i siloen, brukes gjennomføring i veggen. Lag snitt i siloposen der hullet er boret. Lim fast medfølgende dukforsterkning før montering av rørdeler.

Evt. Overløp
Ved lagring av pressaft i siloer hvor det er tvil om styrke, skal det være overløp 4m under toppen av siloen.


 

Luker
Som ”rammeverk” rundt luka brukes aluminium festeskinner 4x40x1200mm med egnede skruer. Skinnene må tilpasses på stedet.
NB! I betongsiloer er mulighetene store for å treffe på armeringsjern i støpen. Monter derfor rammeverket ca 10cm ut til sidene for lukeåpningen.

Ekstra tetting av lukeduk:
50mm lerretstape legges med halv bredde på henholdsvis lukeduken og siloposen. Bruk tape på tre sider. Når lukeåpningene skal brukes for uttak av for, rives tapen lett i skjøten, og lukeduken er frigjort. Ny tape må settes på hvert år. Gammel tape rives av.


Vedlikehold
Siloposen er vedlikeholdsfri. Derimot må sil og rørsystemer rengjøres og kontrolleres hvert år.
Viktig! Er det montert tilbakeslagsventil, må stempelet skrues ut. Vask både stempelet og sylinderen med såpevann. Kontroller også pakningen på stempelet. Pga sukkerinnholdet i pressafta, blir det et seigt belegg i tilbakeslagsventilen. Stempelet kan ”henge seg opp”, og ventilen blir satt ut av funksjon.


Lagring av pressaft i silo
For å lagre pressafta i siloen, må denne være bygget for fullt vanntrykk. Her benyttes gjennomføring i veggen. Pressaftpumpa plasseres på utsiden av siloen, i fôrsentralen eller på annet tørt egnet sted. Rørsystemer fra flere siloer kan koples til en og samme pumpe.


Trerister i bunn
Det skal alltid legges trerister eller paller i bunnen av siloen før fylling av gras.
Treristene gir god klaring for pressaft, samt at det beskytter bunnduken ved uttak av surfôret.
For å lette renholdet i bunnen, anbefales det å heldekke treristene i bunnen med underlagsfilt. Underlagsfilten har drenerende egenskaper og vil fungere som en ekstra sil.
Ved bruk av engangspaller, sjekk at disse ikke har spikerhoder som stikker ut og kan skade bunnduken.


Reparasjoner / skader
Skulle uhellet være ute, utbedres mindre skader ved hjelp av RECO Reparasjonssett som inneholder siloduk, pvc-lim, rensevæske, limpensel og bruksanvisning.

« Tilbake


 • x
 • x